Det opplyser NTS ASA i en børsmelding torsdag morgen.

I meldingen opplyses det ikke hvor stort beløp selskapet ønsker å hente, men at det er en «potensiell rettet emisjon i løpet av 2020».

Vil opprettholde eierandel over 50 prosent

NTS ASA eier i dag 62,7 prosent av selskapet, som formelt heter Fiskeldi Austfjarda. De planlegger å gå inn med frisk kapital slik at de opprettholder en eierandel over 50 prosent, opplyses det.

Ice Fish Farm venter å slakte rundt 6.000 tonn i år, og 7.000 tonn neste år. I 2022 ventes et slaktevolum på 16.000 tonn. Selskapet har lisenser med kapasitet på 20.800 tonn på østkysten av Island, og har søkt om ytterligere 16.800 tonn.

NTS ASA har engasjert Danske Bank som sin rådgiver i prosessen.