– Anken gjelder Hålogaland lagmannsretts lovanvendelse, saksbehandling og spørsmålet om det var riktig å ilegge Isqueen straff i et tilfelle som dette. Ettersom saken verserer for domstolene ønsker Isqueen ikke å kommentere ankens innhold ytterligere, på nåværende tidspunkt, skriver Svendsen i en e-post til Lofotposten.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad har fra før av informert om at Økokrim ikke anker dommen fra lagmannsretten.

Lakseselskapet Isqueen i Lofoten og daglig leder og medeier Kurt Svendsen ble i Lofoten tingrett i fjor sommer frifunnet for å ha unnlatt å få gjennomført helsekontroll etter at det ble påvist stor dødelighet på en lakselokalitet.