— Eg har vore med ut på anlegg stor sett heile livet. Far min er røktar i Bolaks. Eg fekk også vere sommarvikar tidleg