Foto: Vignett av Erik Dyngeland.

— Eg har vore med ut på anlegg stor sett heile livet. Far min er røktar i Bolaks. Eg fekk også vere sommarvikar tidleg og fekk veldig stor interesse for havbruk. Det er eit utfordrande yrke og mange ting som skjer heile tida. Ein har ansvar for mykje — og eg har vore veldig lærevillig.