Dette er første skritt inn i landbasert lakseoppdrett for de japanske gigantselskapene, som begrunner kjøpet med økende behov for sjømat og statisk produksjon i fiskeriene.

En uttalelse fra Marubeni peker også på at tradisjonell lakseoppdrett er underlagt geografiske restriksjoner:

– Ekspansjon i landbasert lakseproduksjon skjer gjennom bruk av RAS-teknologi, som jo ikke er begrenset av geografi, går det fram av uttalelsen fra selskapet. De understreker også det miljømessige poenget med reduksjon av vannforurensning, og ingen problem med rømt fisk innenfor landbasert oppdrett.