Det går fram av en pressemelding fra Broodstock Capital Partners.

Ferd øker sin eierandel fra 40 til 65 prosent ved å overta aksjene til Kjetil Haga og Simen Landmark, som begge er partnere i Broodstock Capital Partners.

Kjetil Haga, partner i Broodstock Capital, skal ut av selskapet. Foto: Arkivfoto Anders Furuset

Haga og Landmark trer ut av Broodstock Capital Partners, men for å sikre kontinuitet vil Haga og Landmark i en overgangsfase fortsette i sine styreposisjoner i enkelte av Broodstocks selskaper, opplyses det i meldingen. Det går samtidig fram at Haga og Landmark har planer om å etablere et nytt investeringsfond som har et bredere mandat mot sjømatsektoren generelt, men med et spesifikt fokus på landbaserte investeringer:

– Etter å ha vært med på å grunnlegge og bygge opp Broodstock Capital er dette selvsagt vemodig. Samtidig har vi nå fått en mulighet til å forfølge et spor og en ambisjon vi har drømt om en god stund, og den sjansen ønsker vi å benytte oss av, sier Kjetil Haga og Simen Landmark i pressemeldingen.

Johan H. Andresen og døtre

De resterende 35 prosentene i Broodstock Capital Partners eies av øvrige partnere, samt industrirådgiver Per-Arnfinn Brekke og leder av selskapets investeringskomite Kjell Bjordal, som alle har vært med i Broodstock Capital Partners siden etableringen.

Investeringsselskapet Ferd, som eies av Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra, var med på å finansiere etableringen av Broodstock Capital Partners i 2016 og selskapet forvalter i dag investeringer i seks selskaper med investert egenkapital på rundt en halv milliard kroner. Porteføljen består av Billund Aquaculture, Maritech Systems, MPI, NP Innovation, Therma Industri og Åkerblå.

- We’re back. Vi er tilbake i bransjen, erklærte industri- og finansmannen Johan H. Andresen jr. i sin tale under den offisielle åpningen av verdens mest moderne, avanserte og komplekse stamfisk- og rognanlegg for laks, beliggende i den bitte lille bygda Sørfjordmoen i Nordland. Nå øker han altså sine interesser i sjømatsektoren.

- Sjømat er en vekstnæring

– Ferd er en solid og langsiktig eier, og vi er stolte over at de fortsetter sin aktive støtte og øker sin investering i selskapet. Vi vil fortsette å lete etter nye investeringer innen leverandørleddet til sjømatnæringen og kommer derfor til å styrke teamet med minst to nyansettelser, sier Jan Erik Løvik, daglig leder i Broodstock Capital Partner, i pressemeldingen.

Investeringsdirektør i Ferd, Kristian Eikre, kvitterer med at sjømat er en vekstnæring som Ferd er grunnleggende positive til:

– Broodstock Capital Partners har bygget opp en solid og fremtidsrettet portefølje innenfor et markedssegment Ferd har stor tro på. At vi benytter oss av muligheten til å øke eierandelen vår reflekterer vårt positive syn på bransjen, sier Eikre i meldingen.

I slutten av januar ble det forøvrig klart at Kristoffer Jordheim slutter i Pareto og begynner i ny jobb som partner i investeringsfondet Broodstock Capital. Investeringsselskapet opplyste samtidig at de nå vurderer å ta steget ut og investere i selskaper som produserer fisk på land.

Les også: