Fiskeridirektoratet sendt Måsøval Fiskeoppdrett et brev med avklaring om at direktoratet vurderer at konseptet «Aqua Semi» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. «Aqua Semi» er en semilukket merd med tak og stålvegger ned