– Ut fra hvordan det er innrettet, er det ikke konkrete holdepunkter som skulle tilsi noe annet enn at det