Det skriver selskapet i en pressemelding.

I samarbeid med Marine Construction som teknologiutvikler og blant annet ABB, har Nekst utviklet en patenterbar løsning hvor merdene med en dobbel not kan senkes under ”lusbeltet” og bølgekreftene. Den korte driftstiden, i kombinasjon med de nyutviklede og patentsøkte offshore merdene, vil så godt som eliminere behovet for avlusning, samt sikre mot rømming, fremhever selskapet.

De er tverrpolitisk enighet i kommunene Flora, Askvoll og Solund for satsingen, som kan bli det største industriprosjektet i Sogn og Fjordane på 50 år. Sogn og Fjordane fylkeskommune har dessuten behandlet saken.

- Fylkesutvalet ber om at Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet medverkar til at det blir tildelt tilstrekkelege med utviklingskonsesjonar slik at prosjektet kan realiserast med full utbygging, skriver fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane i en uttalelse.

Nekst AS mottok i juli 2016 konsesjon for bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg utenfor Florø med en kapasitet på 20.000 tonn. Dette anlegget vil ta i bruk det siste av teknologi, hvor meste av vannet skal resirkuleres, slik at det oppnås eksakt kontroll av vannkvalitet, optimal fiskevelferd og fiskehelse, og ingen inngrep i nærliggende vassdrag.

Nekst ønsker å holde fisken i landanlegget i Florø til den når rundt 2,7 kilo. Utsetting av fisk på denne størrelsen gir under 6 måneders driftstid i sjøen. Sømløs lasting av fisken fra landanlegget, der det ledende brønnbåtselskapet Rostein inngår som partner, bidrar til å sikre fiskens velferd på veien fra land til sjø.

Styreleder og partner Kjell Audun Aasen har tidligere opplyst til IntraFish at selve konseptet "HavLiljen" vil koste rundt 800 millioner kroner. I tillegg kommer biomasse og arbeidskapital. Det landbaserte anlegget vil koste rundt 2,3 milliarder kroner.

- Vi ser det integrerte konseptet mellom land og sjø som et komplett miljøkonsept som igjen vil sikre bærekraftig omstilling og et stort teknologiløft for hele den norske akvakulturnæringen. Det er helt i tråd med stortingets ønske om «Forutsigbar, miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks og ørretoppdrett», sier partner i Nekst, Kjell Audun Aasen, i en kommentar.

Illustrasjon av det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget til Nekst AS i Florø. (Foto: Nekst AS)

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.