NRS
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner, og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. I dette selskapet har de i senere tid økt sin eierandel til 51,3 prosent.
  • NRS tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Det opplyses i en såkalt flaggemelding onsdag morgen.

Fond forvaltet av Global Alpha har nå 43,57 millioner aksjer i NRS.

Det fremgår ikke av meldingen hvor mye fondet hadde tidligere.