Kina har rapportert funn av isolerte, positive prøver av levende og smittsomt koronavirus på pakker med importert hvitfisk. Disse ble håndtert av lokale arbeidere i Kina, og knyttes opp mot et nylig utbrudd i havnebyen Qindgao.

Et WeChat-varsel fra Det Kinesiske senteret for sykdomskontroll og forebygging (Chinese Center for Disease Control and Prevention, CCDCP) 17. oktober sier at det er første gangen at en prøve fra emballasje for frossen mat slår ut positivt. Dette bekrefter angivelig at kontakt med emballasje kan forårsake infeksjon.

«Under visse miljøforhold, kan viruset på overflaten av produktet forårsake infeksjon blant mottagelige personer uten effektiv beskyttelse. Folk som er i risikogruppen for infeksjoner er hovedsakelig ansatte i kjøleoppbevaringsanlegg.

Dette funnet tyder på at i tillegg til å begrense immigrasjonen fra syke mennesker fra utlandet, er det nødvendig å være klar over risikoen for å importere frossen mat, fra andre land som har virus på seg», heter det i varselet fra kinesiske myndigheter.

Melder om lav risiko

Samtidig innrømmer CCDCP at risikoen for denne typen smitte, gjennom frosne sjømatprodukter, er liten. Myndighetene hadde tatt 298 tester fra 24 kinesiske provinser 15. september. Det inkluderte prøver fra rundt 670.000 pakker med frossen mat og emballasje. Bare 22 av disse pakkene hadde spor av koronaviruset på seg.

Det siste funnet omtalt i det nyeste varselet, var den første prøven som viste at det fantes levende virus på emballasje.

Myndighetene legger til i meldingen at risikoen for infeksjon grunnet kontakt med, eller konsum av frossen mat, er «veldig lav»:

«Eksisterende forskning, prevensjon og kontrollpraksiser viser at COVID-19 ikke er en sykdom som smitter gjennom mat, og ingen infeksjoner forårsaket av mat er blitt påvist. Så langt, har det ikke blitt påvist noen tilfeller av sykdommen som følge av matkonsum av kjølelagret sjømat, og risikoen for infeksjon blant kinesiske konsumenter er ekstremt lav. Hovedårsaken til smitteoverføring av det nye koronaviruset er fremdeles gjennom spyttsmitte og nærkontakt».

Russland er en av de største hvitfiskeksportørene til Kina. Foto: Gidrostroy

Kinesiske myndigheter oppfordrer imidlertid til at testingen av frossen mat trappes opp og at befolkningen i landet burde være ekstra observante ved å rense emballasje og holde rå mat vekke fra tilberedt mat.

Vil ha strengere smittevern

Ifølge varselet kan befolkningen kjøpe både fersk og frossen mat som er blitt importert som normalt.

Den høyere risikoen for smitte er innen industriene som håndterer importert mat og kinesiske myndigheter oppfordrer dermed til ekstra beskyttelse implementeres i disse sektorene.

«Unngå direkte hudkontakt med frosne eller kjøleoppbevarte produkter som kan være bærere av viruset og ikke ta av deg arbeidsklær som kan være forurenset med viruset etter kontakt med frosne produkter. Ikke rør munnen, nesen eller øynene dine før etter du har vasket hendene og desinfisert deg. Vask hendene dine og desinfiser dem umiddelbart etter du er ferdig på jobb, og test deg regelmessig», heter det i varselet fra kinesiske myndigheter.