Russisk sjømatindustri risikerer et tap på mellom 466,5 og 560 millioner kroner neste måned dersom kineserne gjør alvor av trusselen om å forby sjømat fra Russland.

Etter allerede å ha forbudt ilandstigning fra to russiske fartøy, har kinesiske myndigheter advart Russland om at flere oppdagelser av COVID-19 på russiske sjømatprodukter vil føre til en fullstendig suspensjon.

– Prisene i Kina for russisk sei har allerede falt med 20 prosent sammenlignet med september i fjor, til 10.730 kroner per tonn sei. Dette til tross for at eksportprisene gjennom denne perioden for sei har vokst betraktelig, sier German Zverev, presidenten i Den russiske foreningen for fiskerier All-Russian Association.

– Om Kina innfører slike restriksjoner fra begynnelsen av sei-sesongen i Okhotsk, vil dette paralysere arbeidet i transportleddet, fiskeflåten og føre til en brå nedgang i priser.

Kina har nektet to russiske fartøy å gå i land

Russlands seieksport til Kina er verdt minst 5,38 milliarder kroner, og utgjør 26–30 prosent av landets helhetlige sjømateksport til Kina. Det forteller Ilya Bereznuk, partner i konsultasjonsfirmaet Agro & Food Communications.

– Et totalt forbud mot russiske sjømateksporter bare for en måned kan føre til titalls millioner dollar i tap, sier Bereznuk til IntraFish.

I 2019 sto Kina for kjøpet av rundt 60 prosent av Russlands sjømateksporter, med volumer større enn 1,09 millioner tonn sjømat verdt 30,3 milliarder kroner, ifølge offisielle data.

Kina suspenderte sjømateksport fra to russiske fartøy – fisketråleren «Vladimir Starzhinsky» som drives av det Kamtsjatka-baserte selskapet Roliz, og transportskipet «Chrystal Africa» som eies av Vladivostok-baserte selskapet Trans Wind Flot.

De to fartøyene ble nektet å gå i land i Kina etter det angivelig ble oppdaget koronavirus på en pakke med sjømat og selve produktet forrige måned.

Ved forhandlinger 25. september informerte Kinas tolladministrasjon Russlands statlige veterinærtjeneste, Rosselkhoznadzor, om at nye funn av koronavirus på fryste fiskeprodukter fra Russland, kunne føre til en totalt suspensjon av russisk sjømateksport til landet.

Det formidlet nestleder i Rosselkhoznadzor, Konstantin Savenkov, i et brev til lederne i Russlands fiskeri- og industriforeninger.

Sier seg uenig i koronafunnene til Kina

Mens Kina opprettholder påstanden om at problemet ligger i den russiske forsyningen, er Russlands representanter skeptiske til dette.

– Når man tar i betraktning den komplekse logistikken rundt disse produktene, kan det ikke definitivt konstateres at produktene ble infisert om bord på tråleren. Fisken ble overført fra tråler til transportfartøyet og ble videre lastet i kinesiske havner av lokale ansatte, som satte produktene i kjøleoppbevaring. Alle fiske- og transportfartøy går gjennom strenge systemer for testing av besetningen for koronaviruset, sier presidenten i Russlands Seifangeres Forening, Alexey Buglak, til IntraFish.

Nestleder i Norebo Group Sergey Sennikov er enig:

– Mannskapet kan ikke reise til sjøs uten en obligatorisk koronavirustest, og tilbringer deretter mer enn en måned på sjøen. Det finnes raske tester og medisinsk personell om bord på båtene. Overføringen av lasten skal også utføres kontaktløst. Alle disse tiltakene ekskluderer koronavirusinfeksjoner om bord på russiske fartøy, sier han.

Etter lasten ble satt av i Kina, ble den oppbevart en stund ved et varehus i den kinesiske havnen, hvor produktet kan ha blitt infisert av havnearbeiderne.

Rosselkhoznadzor er bedt om å ta opp denne problemstillingen ved neste møte mellom arbeidsgruppene til kinesiske og russiske veterinærmyndigheter. De har også blitt bedt om å forespørre kinesiske veterinærmyndigheter om informasjon angående testresultatene som viste tilstedeværelse av koronavirus på fisken.

– Det er definitivt behov for mer informasjon angående situasjonen, sier Buglak til IntraFish.

Han legger til at industrien diskuterer hendelsen med russiske myndigheter, og muligheter for flere testtiltak for sjømatprodukter før de forlater Russland, for å forsikre om at de ikke er infiserte.

En uerklært handelskrig mot russisk sjømat

Observatører av russisk industri oppfatter Kinas handlinger som «tegn på en uerklært handelskrig», og Zverev hevder at tiltakene som kinesiske myndigheter har innført er sammenfallende med et forsøk av kinesiske forhandlere på å senke innkjøpsprisene.

Den russiske foreningen for fiskerier, All-Russian Association, hevder at det oppbevares rundt 90.000 tonn sei ved flere kjøleoppbevaringsanlegg i Kina, som ikke er blitt solgt ennå.

– Kinesiske handelsmenn sier at det er 'suspekt sei' og prøver å få en lavere pris for den, sier Zverev, som konkluderer med at kinesiske innkjøpere forbereder seg for seisesongen som begynner i Okhotskhavet i løpet av de neste tre månedene.

Om handelsrestriksjoner blir innført innen 2021, kan det få konsekvenser for russiske fiskeselskaper og prisen kan falle under 8.300 kroner per tonn i førstekvartal 2021.

– Vi kvalifiserer slike handlinger mot russiske sjømatprodukter som tegn på en uerklært handelskrig, sier Zverev.