Daglig leder i et norsk eksportselskap forteller IntraFish at de har latt være å signere dette