Selv toner hun ned et slik scenario: – Jeg er for glad til