Det fremgår av et vedtak fra Miljødirektoratet som IntraFish har fått innsyn i. Vedtaket er datert 6. juni. Det er endelig,