Akva Group
 • Teknologi- og serviceselskap for fiskeoppdrettere
 • Hadde ved utgangen av 2018 rundt 1.500 ansatte fordelt på 12 land
 • Omsatte for 2,6 milliarder kroner i 2018
 • Kjøpte i 2018 opp Egersund Net
 • Har det meste av omsetningen sin fra lakseoppdrett, både merdbasert teknologi og landbaserte anlegg (hovedsakelig settefiskanlegg)
 • Notert ved Oslo Børs under tickeren AKVA

Kilde: Selskapets årsrapport for 2018

Det fremkommer av valgkomiteens innstilling som ble publisert onsdag ettermiddag.

Nesse var toppsjef i Skretting i 2006 – 2012, og senere toppsjef i Skretting–eier Nutreco fra 2012 til 2018.

Videre foreslår valgkomiteen at Anne Breiby, Hans Kristian Mong (styreleder) og Anthony James gjenvelges.

Teigen ut

Investor Frode Teigen, som er storeier i Akva Group, og har vært styremedlem siden 2009, er ikke foreslått gjenvalgt.

Kristin Reitan Husebø er imidlertid foreslått som nytt styremedlem. Hun er daglig leder i Greater Stavanger, og har tidligere hatt ulike lederroller i Mercuri Urval.

Dersom valgkomiteens innstilling (som ventet) vedtas, vil styret i Akva Group bestå av følgende personer:

 • Anne Breiby
 • Hans Kristian Mong
 • Knut Nesse
 • Anthony James
 • Kristin Reitan Husebø

I tillegg har styret tre representanter fra de ansatte.

Valgkomiteen i selskapet har bestått av Eivind Helland, Ingvald Fardal og Bjørnar Mikalsen. Selskapets generalforsamling avholdes 9. mai.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.