Et LO-forbund har varslet streik i ti bedrifter som potensielt kan levere kasser til Sekkingstad og Norse Production. I dag er det Jackon som er Sekkingstads store kasseleverandør. Bare arbeiderne ved Jackon blir tatt ut