- Nova Austral inngår ingen kompromisser når det gjelder sine produksjonsstandarder, antibiotika-fri produktintegritet, bærekraft og miljøforpliktelser som har oppnådd