Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag fattet vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna. Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Dette tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi er særdeles godt fornøyde med at konsesjonene er på plass, og at arbeidet med å realisere prosjektet kan fortsette. Vi har hatt god dialog med involverte parter i saksbehandlingstiden, og har fått mye positiv respons på konseptet vårt, sier daglig leder Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution.

Første byggetrinn planlegges å stå klart i 2021. Fullt utbygd vil anlegget isolert sett generere mer enn 80 nye arbeidsplasser i regionen.

Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg steinbrudd på Indre Harøy i Fræna i Møre og Romsdal Foto: Pressefoto

Størst i Europa

Salmon Evolution blir det hittil største anlegget for landbasert oppdrett i Europa.

- Vi er ikke så opptatt av å være størst, men det vi gjør skal være det beste for fisken og miljøet, og skape gode forutsetninger for en bærekraftig næring, sier Skarvøy.

Skarvøy sier de vil få en helt annen kontroll på produksjonsmiljøet på land, og sykdomssmitte inn i anlegget, enn ved konvensjonelt oppdrett. Han legger til at dette vil gi muligheten til å produsere bærekraftig laks, fri for lus, og som har vært minimalt håndtert gjennom livssyklusen. I tillegg vil avløpsvannet renses før det føres ut i Harøyfjorden og slammet benyttes som en ressurs.

Stor interesse

Prislappen på det ferdige anlegget er på over tre milliarder, og vil kreve ekstern finansiering. Dagens eiere mener det finnes kapital og interesse i markedet for å få dette realisert.

- Vi har ikke gått ut til mulige investorer ennå, men vi merker at det er stor interesse for prosjektet. Vi ønsker oss langsiktige partnere og investorer som kan bidra til å utvikle vår forretningsmodell og et bærekraftig taktskifte innen lakseoppdrett.

- Det er høy innovasjonstakt i oppdrettsnæringen, og nasjonen vår er fremst i verden innenfor både tradisjonell merdoppdrett i sjø, lukkede systemer, mer offshorerelaterte løsninger, og landbaserte løsninger. I så måte er interessen for næringen forståelig – det er mange som ønsker å ta del i dette eventyret, sier Skarvøy.

Vil bruke energi fra Nyhamna

Skarvøy ser et stort potensial i varmen fra spillvannet ved Nyhamna, og ønsker å se nærmere på mulighetene for gjenbruk.

- Konseptet vårt på land skaper muligheter til å utnytte eksisterende ressurser på en helt annen måte enn tidligere, og i dette tilfellet handler det både om gjenbruk av energi og å skape et optimalt miljø for laksen med jevn temperatur gjennom året.

Tidligere i juni ba Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringen, skal vurdere mulighetene for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution sitt planlagte anlegg.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.