- Vi ønsker å knytte Nord-Norge tettere til resten av verden, sier salgsdirektør Eivind Bergland i North Sea Container