Han holdt avslutningsinnlegget på årets Produktivitetskonferanse, som i