«Siden forrige rapport har vi gjort noen større endringer i produksjonssimuleringene våre for atlantisk laks i Chile», skriver Kontali Analyse. Endringene kommer