Algeoppblomstringen i nord i fjor fikk store konsekvenser. Ifølge