– Vi er blant dem som fremdeles produserer i Norge, noe vi kommer til å fortsette med. Vi er en kunnskapsbasert bedrift som kontinuerlig driver med forskning og utvikling, sier Klaus Hoseth. Han er administrerende direktør og deleier av bedriften som leverer ulike produkter til havbruksnæringen i inn- og utland.

Hoseth viser oss rundt i bedriftens produksjonsområde utenfor Kristiansund. I en rekke ulike haller jobbes det iherdig med kapping av stål, sveising, kobling, montering og så videre. På kontorer sitter ingeniører og andre fagfolk med prosjektering og lignende.