«Fullfinansiering var planlagt i løpet av året med umiddelbar byggestart, men virkningene av korona viruset har gjort at finansmarkedet har stoppet opp og søk etter kapital må stanse. Utviklingen i kronekursen