– Basert på utgangspunktet med covid-19 ble 2020 et positivt år for Villa Seafood. Når pandemien inntok verden for fullt var det enkelte segmenter som i