Etter flere år med eventyrlig inntjening og kursutvikling blir 2020 et mer krevende år for lakseoppdrettere og aksjeinvestorer. – Det siste ukene har markedet vært preget av