Hvordan kunne smitteutbruddet som ble oppdaget på Hitra