— Dei siste vekene har det vore utfordringar for verfta i Tyrkia å skaffa nok arbeidskraft. Det er sjølvsagt utfordringar på vareflyten