Fallet i Mowi-aksjen kommer etter selskapet i morges publiserte rapporten for andre kvartal, hvor det blant annet fremgår at driftsresultatet ble mer enn halvert fra samme kvartal i fjor.

– De betaler ikke utbytte, og slakteguidingen er litt ned. I tillegg er utsiktene for høsten krevende for laksemarkedet, men det er overraskende at den faller så mye, sier analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets til IntraFish.

Han poengterer at Mowi allerede for flere uker siden publiserte selve resultatet – i alle fall hovedtallene.

– Det som overrasker i dag er nok særlig det med at de kutter utbyttet. I tillegg ser vi at de har høye kostnader i oppdrettsvirksomheten, sier Lye.

- Ufortjent fall

Analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux mener at «ingenting i tallene tilsier at Mowi skal falle så mye».

– Men jeg merker meg at alle sjømataksjene faller betydelig i dag.

Nordby mener at Mowi skuffer noe i Skottland, hvor de også tar ned slakteguidingen sin.

– Men det betyr ikke like mye i et år med koronakrise, hvor bidraget per kilo er lavt. Det verste med det, er at det er biologiske utfordringer i Skottland.

Nordby tror også at Mowi kan «straffes litt» for at de ikke tallfester kostnadene sine, og hvor mye de skal kuttes med.

Mindre fall i utbudet fra Chile neste år?

Kepler-analytikeren spekulerer i om lakseaksjene generelt faller på grunn av nye smolt-tall fra Chile som kom i natt.

– Tallene viser at utsettet har økt, og at slaktevolumet fra Chile trolig ikke vil falle like mye som mange har ventet i 2021. Det bør imidlertid ikke være noen overraskelse, da dette var med i rapporten fra Salmones Camanchaca som kom forrige uke, sier Nordby.

Blant de andre lakseaksjene faller Bakkafrost med 2,9 prosent, Grieg Seafood med 2,6 prosent og Norway Royal Salmon (NRS) med 4,5 prosent.

Salmar faller 1,9 prosent. Selskapet kommer med sin rapport for andre kvartal i morgen torsdag, og er dermed det siste av de store lakseselskapene som rapporterer tall for andre kvartal.

Etter flere år med kursfest i lakseaksjer ser 2020 ut til å bli et svakt år. Så langt i år er sjømatindeksen ned 11,8 prosent, mens hovedindeksen er ned 6,6 prosent.