Det fremgår av selskapet kvartalsrapport, publisert onsdag morgen.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det ventet et operasjonelt driftsresultat før verdijusteringer på -4 millioner kroner i kvartalet.

Ebitda var 72 millioner kroner (307), av driftsinntekter på 660 millioner kroner (1.159). Ebitda var ventet til 110 millioner kroner, mens driftsinntektene var ventet til 930 millioner kroner.

Grieg Seafood
  • Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge, Skottland og Canada. Hovedkontoret ligger i Bergen.
  • Produserer nær 100.000 tonn laks i året, og er blant verdens største lakseselskap
  • Hovedeier er Per Grieg jr.