Svanøy Havbruk, som driver ørretproduksjon, samt produksjon av rogn, yngel og settefisk i Flora i Vestland fylke, omsatte for 198,2 millioner kroner i fjor. Det er en økning på nærmere 59 millioner kroner fra året før. Også driftsresultatet økte betydelig.

– Variasjon i prisen de to årene er det som har gjort utslag. Vi produserte like store mengder, men vi traff bedre på pris i fjor, forteller daglig leder Ove Inge Vågen i Svanøy Havbruk.

Utover dette ønsker ikke den ferierende daglige lederen å kommentere årsregnskapet.