Neste års kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette er klare, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Rådene for de andre fiskeartene går også ned, men det i mindre grad.

I fjor ble rådet for torsk i Nordsjøen redusert med 50 prosent, men fortsatt er fisketrykket på bestanden for hardt. For 2020 anbefaler forskerne at det fiskes 10.457 tonn, noe som er en reduksjon på 70 prosent fra årets avtalte kvote.

Dårlig rekruttering

I 2019 er det også dårlig rekruttering til bestanden. Det forskes på årsaken til den dårlige rekrutteringen. De første resultatene i et forskningsprosjekt satt i gang av Havforskningsinstituttet antyder at høyere temperatur under gyteperioden er en viktig årsak til den reduserte rekrutteringen. Varmere sjø er kritisk for torsken i Nordsjøen, skrev Tekfisk nylig. Ved en sjøtemperatur på 9-10 grader blir torskeegg så dårlig at det går ut over reproduksjonen.

Sei 15 prosent ned

Seibestanden er fortsatt over de kritiske nivåene fastsatt for bærekraftig forvaltning, men også her er rådet at kvoten går ned med 15 prosent til 88.093 tonn. Hysebestanden er i god forfatning, mens dødeligheten er høyere enn forutsatt, og kvoterådet er på 30 228 tonn (ned 11 prosent), melder HI.

Det samme gjelder for hvittingbestanden. Den er i god forfatning, men med høyere fiskedødelighet enn ønsket. Kvoterådet er satt til 22.082 tonn, som er en nedgang på 13 prosent fra fjorårets kvoteråd.

Rødspettebestanden er ifølge forskerne i god forfatning, og høstes fornuftig, men kvoterådet går likevel ned for neste år og ligger på 131.439 tonn. Det er en nedgang på åtte prosent fra fjorårets anbefalte kvote.