I tredje kvartal fikk selskapet et justert driftsresultat på 34,8 millioner kroner, ned fra 131,4 millioner kroner samme kvartal i fjor.

– Markedsprisen på laks har som normalt vært sesongmessig lav i kvartalet, men er i tillegg påvirket av covid-19 pandemien. NRS slaktet ut en generasjon i kvartalet som har hatt høye produksjonskostnader. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette. Vi har hatt god vekst gjennom kvartalet, og ved å starte å slakte på ny generasjon forventer vi derfor lavere produksjonskostnader i neste kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en melding.

Høyere kostnader

I kvartalet fikk NRS en produksjonskostnad på 44,52 kr/kg, opp fra rundt 40 kr/kg både kvartalet før, og i samme kvartal i fjor.

- Kostnadene kommer til å gå ned i fjerde kvartal. Vi signaliserer et nivå under andre kvartal, sa Charles Høstlund under kvartalspresentasjonen.

Økt volum - men nedjusterer guiding

Slaktevolumet i kvartalet var på 10.058 tonn, opp fra 7.076 tonn samme kvartal i fjor.

Driftsresultat per kilo i oppdrettsvirksomheten var på 4,21 kroner, mot 19,60 kroner samme kvartal i fjor.

Samtidig var også volumet i salgsorganisasjonen opp – til 27.110 tonn.

For 2020 venter NRS nå å slakte 32.500 tonn. Det er ned 2.500 tonn fra anslaget de kom med i forrige kvartalsrapport.

Nedjusteringen kommer som følge av økt MTB-kapasitet og utsatt slakting til 2021 når selskapet venter at spotprisen er høyere.

I 2021 venter de et slaktevolum på 40.000 tonn.

Ingen nyheter om mulig fusjon

Som IntraFish tidligere har meldt, kan muligens NRS komme til å fusjonere med Midt-Norsk Havbruk. De to selskapene har en del av de samme eierne.

– Det pågår samtaler, men utfallet av dem er uklare. Dersom det er noe ny informasjon, vil den publiseres på riktig måte, skriver NRS i kvartalsrapporten.

Selskapet opplyser samtidig at de jobber med en notering av sitt deleide islandske datterselskap Arctic Fish på markedsplassen Merkur Market.

Salmar gjorde nylig tilsvarende grep, da Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax) ble notert. NTS har også gjort tilsvarende grep for sitt datterselskap Ice Fish Farm.

Økt kreditt

NRS opplyser også at de har økt kredittfasiliteten sin fra banken med 800 millioner kroner i løpet av kvartalet.

Totalt har dermed konsernet 2,8 milliarder kroner tilgjengelig i ulike kreditter.

Norway Royal Salmon (NRS), tredje kvartal 2020. Tall i millioner kroner:

3. kv 2020 3. kv 2019 Endring
Omsetning 1 405,4 1 398,5 0,5 %
Op. driftsresultat 34,8 131,4 -73,5 %
Resultat før skatt 171,6 -19,8 -
Nettoresultat 147,4 -24,0 -
Driftsmargin 2,5 % 9,4 % -73,6 %