SinkabergHansen er langt fra alene blant lakseoppdrettere som er oppgitt over Mattilsynet. Sjømat Norge med krass kritikk IntraFish har fått innsyn i et klagebrev fra Sjømat Norge til Landbruks- og matdepartementet