I august i år ble det påvist PD på laksen til Måsøval Fiskeoppdrett som sto på lokaliteten Kattholmen i Bremnesfjorden