KrF frykter nemlig at Havbruksskatteutvalget vil utredet alternative måter å