- Det er umusikalsk av Havbruksskatteutvalget å foreslå en skattesats på 40 prosent. Det er et skremmeskudd som gjør