Han reagerer på et IntraFish-intervju med Senterpartiets fremste næringspolitiker, Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité.

Reiten er Kristelig Folkeparti-representant i næringskomiteen, der han er sjømatpolitisk talsmann. Han er valgt inn fra Møre og Romsdal.

Pollesstad bedyret overfor IntraFish og Fiskeribladets lesere at oppdretterne og fiskerne kan stole på Sp. – Hvis jeg var oppdretter, ville jeg stemt på oss, sa han i intervjuet.

KrF advarer

Reiten er ikke enig. Han kommer med en advarsel:

- Hvis partienes oppslutning fra dette valget holder seg til stortingsvalget om to år, kan de rød-grønne vinne tilbake regjeringsmakten.