Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea var sikker i sin sak da Intrafish ba han se inn i spåkulen for 2022. Det ville bli eksportrekord. Og allerede i november fikk han rett. Nå er han langt mer usikker når vi spør hva han ser for seg i 2023.

– 2023 har et langt mer komplisert bilde enn 2022. Levekostnadene, særlig i Europa, har økt kraftig. Du har høyere energipriser, økte rentekostnader, krigen i Ukraina og usikkerhet rundt grunnrenteskatten, samt store svingninger i valutakursen.