I mai varslet direktoratet at de ville gjennomføre en tilsynskampanje for visningsanlegg. En visningstillatelse er en gratis oppdrettskonsesjon, som gis ut i en tidsbegrenset periode (vanligvis 10 år)