Med det ble Kvarøy Fiskeoppdrett det første etablerte oppdrettsselskapet som har investert i både tradisjonelt og landbasert oppdrett.