– Kvarøy har vært fremoverlente når det gjelder teknologi og ønsker å prøve ut ny teknologi. Vi ser at teknologi er en del av fremtiden, sa Knutsen under Aquabyte sitt seminar om automatisk lusetelling onsdag.

Kvarøy var sammen med Seløy Sjøfarm i november 2020 først ute med å få dispensasjon fra Mattilsynet til å bruke automatisk lusetelling.

Kvarøy Fiskeoppdrett holder til på Helgeland, har 6,5 konsesjoner og produserer 7.500 tonn sløyd laks i året.

– Vi har ikke enheten som teller lus automatisk i alle merdene.