- Me overtok selskapet i år, og det hadde betydeleg gjeld etter kveitedrifta. Me har prøvt å diskutera med kreditorane utan å lukkast. Dermed