– Det er eit veldig godt tilskot, me er fornøgd med det. Men viss det skulle vore eit tilskot for å redda ei bedrift, så hadde det ikkje vore nok, seier administrerande direktør i Sterling White Halibut Magne Torgersen til IntraFish.

Magne Torgersen, direktør i Sterling White Halibut. Foto: Sterling White Halibut

Kompensasjonsordninga skal bidra til å dekke faste utgifter for bedrifter som har mista 30 prosent omsetnad eller meir og er forvalta av Skatteetaten.

For mars fekk selskapet utbetalt 418.916