– Det er et marginbilde på 60 kroner når vi når full skala i 2030. Det vil si at det er et ekstremt marginbilde. Laks har