Pengene skal brukes til å oppskalere driften fra dagens 500 tonn til over 3.000 tonn kveite per år. Det fremkommer av en pressemelding fra selskapet.

Etter flere år med store økonomiske tap og utfordringer i produksjonen melder selskapet nå at de har gjort et gjennombrudd innen produksjon av yngel.

– Gjennombruddet i tidligfase er selvsagt et resultat av flere operasjonelle og biologiske forbedringer. Men en stor del av forklaringen ligger i det systematiske avlsarbeidet vi har investert i over flere år. Vi er den eneste aktøren i bransjen som har tatt kostnaden med å investere i sitt eget unike avlsprogram, tross store tap i driften. Effektene og resultatene av dette begynner nå å bli synlige i produksjonen der vi i disse dager starter å stryke på fjerde generasjons stamfisk. Det vil ta 30 år for en ny aktør å komme der vi er i dag, sier daglig leder Edvard Henden i meldingen.

Innen 2025 venter de nå å nå en årlig produksjon på rundt 3.000 tonn. Det skal skje gjennom økt biomasse samt utbygging av en ny sjølokalitet på Eide.

Profilerte nye styremedlemmer

Selskapet hadde tidligere investor Frode Teigen, som også er stor eier i Akva Group, som hovedeier. Selskapet har hatt store økonomiske tap de seneste årene.

Av en styreendring registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund denne uken fremgår det at styret nå består av:

 • Jan Erik Sivertsen (styreleder)
 • Vegard Gjerde
 • Olav Kristian Falnes (tidligere forvalter i Skagenfondene)
 • Knut Nesse (toppsjef i Akva Group)
 • Tore Hopen
 • Odd Lorentz Strøm (tidligere toppsjef i Nova Sea)
 • Øyvind Gjærevoll Schanke

Nordic Halibut sin hovedvirksomhet ligger på Averøya, men de har også produksjonsavdelinger på Midsund, Askøy og Eide. Salgsavdelingen ligger i Bergen.

Knut Nesse er til daglig toppsjef i Akva Group. Han er også styremedlem i Nordic Halibut, hvor han eier en liten aksjepost. Foto: Anders Furuset

Teigen største eier

Investor Frode Teigen er fortsatt største eier i Nordic Halibut, via selskapene Kontrari og Kontrazi. Han er også en stor eier i Akva Group.

Ellers er Farvatn, som er investeringsselskapet til Odfjell-familien, en stor eier.

– Vi har brukt mye tid på sjømat de siste årene og vurdert mange forskjellige prosjekter og selskap. De viktigste parameterne for oss er at selskapene har kontroll på hele verdikjeden og har en skalerbar plattform. I Nordic Halibut er begge deler på plass, og vi har derfor valgt å bli med på denne spennende reisen, sier Tore Hopen i Farvatn Private Equity i en melding.

Akva Group-sjef Knut Nesse har en eierandel på under 1,5 prosent i selskapet, og deltok ikke i den nyeste emisjonen.

Største eiere i Nordic Halibut nå er:

 • Kontrari AS 30,2 %
 • Kontrazi AS 25,1 %
 • Farvatn Private Equity 11,3 %
 • TD Veen 7,5 %
 • Jakob Hatteland Holding 3,8 %
 • Aino 1,5 %
  Settefisk av kveite. Foto: Arkivfoto Nordic Halibut