Tidligere i år ble det klart at selskapet trenger nær en milliard kroner for å utvide landanlegget sitt for kveiteoppdrett. Det skal økes med rundt fem mål for å øke produksjonen med 30 prosent, melder Teknisk Ukeblad.

I den forbindelse er også planen å legge solcelletak, og at solcellene skal produsere minst halvparten av energien de bruker til pumping og rensing av vann. Det totale forbruket er på om lag 1,5 gigawattimer per år.

Anlegget i Ortnevik i Høyanger kommune er et gjenbruksanlegg der 80 prosent av vannet gjenbrukes, men det er ikke biofilter som renser vannet.

Sogn Aqua startet driften i 2010. Selskapet har solgt små volumer av oppdrettet kveite siden 2012. Selskapet produserer atlantisk kveite under varemerket Glitne.