Den første jobben selskapene gjorde, var for Alsaker Fjordbruk hvor de utførte en fortøyningsanalyse