Han sier til IntraFish at det har vært sjølpåført kapitaltørke i hvitfisk fordi bransjen og myndighetene har valgt feile strategier. - Hvitfisknæringa trenger nødvendige