Med det utgjør laks det største matvareproduktet som eksporteres